Elérhetőségek

3 Dékány és Sárkány Bt.
Cégjegyzékszám
06-06-016735
Adószám
25463404-2-06
Bankszámla
OTP Bank Nyrt.
11735005-21043011-00000000

Mobil telefonszám:

  • +3620/557-3146 Dékány Péter (ügyvezető igazgató)
  • +3630/998-5294 Sárkány Károly (értékesítési vezető)

E-mail cím: 3dekanysarkany@gmail.com
Székhely: 6762 Sándorfalva, Gyöngyvirág u. 15.
Telephely: 6725 Szeged, Vám tér 6.

Útvonalterv

Általános Szerződési Feltételek

1.) A Szerző kijelenti, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben megjelenített Mű(vek) [továbbiakban: Mű(vek)] kizárólagos szerzője, azokat saját maga készítette.
2.) Szerző kijelenti és szavatol azért, hogy az 1.) pontban megjelölt Mű(vek) tekintetében területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jog illeti meg. Kijelenti továbbá, hogy ezen műveken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga (kizárólagos szerzői vagyoni, felhasználói, egyéb joga), amely a Szerzőt a jelen szerződés, illetve a Mű(vek) céljának az eléréséhez esetleg kapcsolódó további megállapodások teljesítésében őt akadályozná, illetve a Felhasználó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A Szerző teljes felelősséget és kötelezettséget vállal a jelen szerződéses nyilatkozatok megsértéséből, sérelméből eredően Felhasználót ért károk megtérítésére vonatkozóan.
3.) Szerző kijelenti, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott Mű(vek) 3D-s nyomtatás útján történő fizikai megalkotására a mai napon kivitelezési szerződést kötött a Felhasználóval.
4.) Felek rögzítik, hogy az 1.) számú mellékletben meghatározott Mű(vek) minden felhasználási és vagyoni joga a jövőben is kizárólag a Szerzőt illeti meg. Szerző engedélyezi Felhasználó számára, hogy 3.) pontban hivatkozott kivitelezési szerződés eredményeként elkészített 3D-s alkotást, illetve az arról készített fénykép és videó felvételeket saját online és offline marketing és reklám céljaira a Szerző külön engedélye nélkül felhasználja. A Mű(vek) bármilyen egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységnek minősülő felhasználására Felhasználó csak a Szerző külön írásbeli engedélye alapján jogosult.
5.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak

Impresszum

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Picol from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY